Luật sư cải cách nhập cư
, , , ,

HarrisLaw thành công trong trường hợp đầu tiên của DACA

HarrisLaw đã thành công trong việc nhận được một khoản trợ cấp cho Hành động hoãn lại được phê duyệt theo chương trình Thời thơ ấu. Khoản tài trợ đã được trao cho một DREAMer đủ điều kiện có một hành vi sai trái nhỏ trong hồ sơ của anh ấy / cô ấy. Người nộp đơn đã có thể được thành công
Luật sư cải cách nhập cư
, , ,

DREAMers có thể áp dụng cho hành động hoãn lại

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2012, Bộ An ninh Nội địa bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký Hành động Trì hoãn cho DREAMers, những người trẻ tuổi đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ và đã sống ở đây trong nhiều năm. Mặc dù đây không phải là luật mới, trong khi chúng tôi LỚN