Lær af vores certificerede ekspert, hvordan du kan kvalificere dig til en national interesseundtagelse (National Interest Waiver)

Hvad er en dispensation af national interesse?

Nogle fagfolk med Avancerede uddannelser og personer af Ekstraordinær evne er ikke skal have en Certificering af arbejdskraft som de har fået tildelt før kan de søge om permanent opholdstilladelse, hvis de får en National Interest Waiver (NIW). Personer, der er berettiget til NIW, er faktisk også fritaget for kravet om jobtilbud og kan selv ansøge om og sponsorere deres egen permanente opholdstilladelse.

Hvad er den "nationale interesse"?

Den juridiske definition af, hvad der betragtes som "national interesse", er ikke defineret i loven. I 1998 blev der i en afgørelse fra et immigrationsagentur kaldet Sagen vedrørende New York State Department of Transportation (NYSDOT), som indeholdt en række faktorer, der skulle tages i betragtning. Og igen i 2016 udstedte immigrationsmyndigheden USCIS en ny afgørelse kaldet Sagen om Dhanasar vedtaget en ny analytisk ramme eller test til vurdering af en NIW. Retten fjernede rammerne fra NYSDOT.

NIW-test i tre dele

I dag vil USCIS give en NIW til en udenlandsk statsborger, der er berettiget til en EB-2-bevilling som enten en fagperson med en videregående uddannelse eller en person med usædvanlige evner, hvis han eller hun kan dokumentere hvert af kravene i en ny test i tre dele.

1. DEN UDENLANDSKE STATSBORGERS PÅTÆNKTE VIRKSOMHED HAR BÅDE EN BETYDELIG VÆRDI OG NATIONAL BETYDNING.

Dette første aspekt fokuserer på den specifikke virksomhed, som den udenlandske statsborger har til hensigt at påbegynde i USA. Bestræbelserne kan være inden for en række forskellige områder, f.eks. forretning, iværksætteri, videnskab, teknologi, kultur, sundhed eller uddannelse. Bevis for potentialet for at skabe en betydelig økonomisk indvirkning kan være en stor hjælp, men er ikke et krav. Dog skal Dhanasar har også åbnet mulighed for at måle succesen ved hjælp af en omfattende forretningsplan og en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser.

De anbefalede typer af beviser omfatter:

 • Artikler eller andre offentliggjorte medier, der omhandler betydningen af det planlagte projekt.
 • Breve fra anerkendte eksperter inden for området, der bekræfter udlændingens ekspertise.
 • Offentliggjorte artikler eller medierapporter, der beskriver ekspertiseområdet.
 • Vidnesbyrd fra eksperter og fra tidligere/nuværende arbejdsgivere, der kan bekræfte den nationale betydning af udlændingens arbejde.

Breve fra eksperter på området, der attesterer den udenlandske statsborgers arbejde og dets nationale betydning.

2. DEN UDENLANDSKE STATSBORGER ER VELPLACERET TIL AT FREMME DEN FORESLÅEDE INDSATS

Et nyt andet krav fokuserer på, om udlandet er velplaceret til at fremme den foreslåede indsats. Eksempler på faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Den pågældendes uddannelse, færdigheder, viden og succes i beslægtede eller lignende opgaver.
 • En model eller plan for fremtidige aktiviteter.
 • Eventuelle fremskridt med hensyn til at nå det foreslåede mål.
 • Interesserne hos potentielle kunder, brugere, investorer eller andre relevante enheder eller enkeltpersoner.
 • Kopier af offentliggjorte artikler, der citerer eller på anden måde anerkender præstationer
 • Kopier af modtagne tilskud eller anden finansiering.
 • Dokumenter, der viser, hvordan dit arbejde f.eks. bliver gennemført af andre:
  • Kontrakter med virksomheder, der anvender dine eller din virksomheds produkter.
  • Dokumenter, der viser licenseret teknologi, som du og/eller din virksomhed har opfundet eller været med til at opfinde, og hvordan den licenserede teknologi anvendes af andre.
  • Patenter eller licenser, der er tildelt dig og/eller din virksomhed, med dokumenter, der viser, hvordan de anvendes, og hvorfor de er vigtige for dit område.

Mens ansøgere om en NIW er ikke skal påvise, at det er mere sandsynligt end ikke sandsynligt, at deres bestræbelser i sidste ende vil lykkesskal de fremlægge væsentlige beviser for, at de er godt rustet til at fremme den foreslåede virksomhed.

3. AT DET ALT I ALT VIL VÆRE TIL FORDEL FOR USA AT FRAVIGE KRAVENE TIL ET JOBTILBUD OG DERMED TIL EN ARBEJDSCERTIFICERING

Formålet med arbejdscertificeringsprocessen er at beskytte USA's nationale interesser ved at sikre, at løn- og arbejdsvilkårene for amerikanske arbejdstagere, der er ansat inden for samme område, ikke påvirkes negativt. Så når USCIS beslutter, om der skal gives en dispensation, ser USCIS på alle beviser for at se, om de nationale fordele, der tages i betragtning, er vigtigere end de nationale interesser, der er i fare i forbindelse med Labor Certification-processen. Nogle af de dokumenter, der er vigtige for at påvise, at en fritagelse for kravet om arbejdscertificering ville være til gavn for USA's nationale interesser, omfatter bl.a:

 • Om det i lyset af arten af udlændingens kvalifikationer eller påtænkte virksomhed ville være upraktisk enten at sikre et jobtilbud eller at opnå en arbejdstilladelse. F.eks. kan arbejdscertificeringsprocessen forhindre en amerikansk arbejdsgiver i at sponsorere en udlænding med en unik viden eller færdigheder, som ikke let kan formuleres i en arbejdscertificering.
 • Det kan være upraktisk for en iværksætter eller selvstændig opfinder, når han eller hun selv skal udvikle et projekt, at få et jobtilbud fra en amerikansk arbejdsgiver.
 • Selv hvis der er andre kvalificerede amerikanske arbejdstagere til rådighed, kan det så påvises, at USA stadig vil drage fordel af den udenlandske statsborgers bidrag.
 • Hvorvidt den nationale interesse i den udenlandske statsborgers bidrag er tilstrækkelig presserende til at berettige, at man kan undlade at gennemføre arbejdscertificeringsprocessen.

At træffe dit valg

Det skal overvejes nøje, om der skal søges om en arbejdscertificering eller en dispensation af national interesse. Det er ikke alle fagfolk, der falder ind under denne undtagelse, og det er måske bedre at teste arbejdsmarkedet. På HarrisLawvil vi arbejde tæt sammen med dig og de personer, der har været vidne til dine resultater, og udvikle din sag for at vise, hvordan dit ekspertiseområde er af national interesse, og hvordan det vil være til gavn for USA i fremtiden. Vi har stor erfaring med indgivelse af dispensationer af national interesse for personer inden for forretningsverdenen, underholdning, finansielle bankydelser og andre unikke områder. Venligst Kontakt os for en indledende og uforpligtende vurdering af din sag.

blogMail

Spørg os

Dit spørgsmål

 • Vi ringer gerne til dig på vores regning.
 • Vælg venligst et indvandringsspørgsmål, som du har brug for hjælp til.
 • Beskriv venligst dit immigrationsspørgsmål.
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Vores kontakt
Oplysninger

info@harrislawpa.com

Ingraham-bygningen
25 SE 2nd Avenue, Ste. 828
Miami, Florida 33131

© Copyright 2015, HarrisLaw P.A. Alle rettigheder forbeholdes.  Denne side udviklet af os.
Gå til indhold