Underholdningsgrupper

Med hensyn til underholdningsgrupper er det i reglerne fastsat, at underholdningsgruppen kan få P-1-klassificering til at optræde som en enhed på grundlag af gruppens internationale omdømme; individuelle entertainere kan således ikke få P-1-klassificering til at optræde separat og adskilt fra gruppen. Med visse undtagelser gælder der to hovedkrav for underholdningsgrupper:

  • Gruppen skal have været internationalt anerkendt som fremragende inden for faget i en længerevarende og betydelig periode.
  • 75 % af gruppens medlemmer skal have haft et vedvarende og væsentligt forhold til gruppen i mindst et år og skal varetage funktioner, der er afgørende for gruppens resultater.

[printfriendly]