P-1 vigtigt støttepersonale

Indvandringstjenesten definerer en væsentlig støtteperson som en højt kvalificeret, væsentlig person, der er bestemt til at være en integreret del af en P-1-udlændinge eller gruppe, fordi han eller hun udfører støttetjenester, som ikke uden videre kan udføres af en amerikansk arbejdstager, og som er afgørende for, at P-1-udlændingen eller gruppen kan udføre tjenesterne med succes. Sådanne udlændinge skal have passende kvalifikationer til at udføre ydelserne, afgørende viden om de specifikke ydelser, der skal udføres, og erfaring med at yde denne støtte til P-1-udlændingen eller gruppen. Sammen med ansøgningen skal der indsendes en erklæring, der beskriver udlændingens afgørende betydning, kritiske færdigheder og tidligere erfaring med P-1-udlændingen eller gruppen.

[printfriendly]