אנשי תמיכה חיוניים P-1

שירות ההגירה מגדיר אדם תומך חיוני כאדם מיומן וחיוני ביותר הנחוש כחלק אינטגראלי מביצועיו של חייזר P-1 או קבוצה מכיוון שהוא או היא מבצעים שירותי תמיכה שלא ניתן לבצע אותם בקלות על ידי עובד בארצות הברית ו שהם חיוניים לביצוע מוצלח של שירותים על ידי חייזר P-1 או קבוצה. חייזרים כאלה חייבים להיות בעלי כישורים מתאימים לביצוע השירותים, ידע ביקורתי בשירותים הספציפיים שיש לבצע, וניסיון במתן תמיכה כזו לחייזר או לקבוצה P-1. יש להגיש הצהרה המתארת את חיוניותו, הכישורים הקריטיים והניסיון הקודם עם חייזר ה- P-1 או הקבוצה 1 -1383817;

[הדפסה]