P-1 אתלטים וצוותים אתלטיים

ביחס לספורטאים וקבוצות אתלטיות, שירות ההגירה מחייב כי עתירה לקבוצה אתלטית צריכה להיות מלווה בראיות לכך שהקבוצה כיחידה השיגה הכרה בינלאומית בספורט. ספורטאי שיתמודד באופן אינדיבידואלי, ולא חלק מקבוצה, צריך להיות מלווה בראיות לכך שהספורטאי השיג הכרה בינלאומית בספורט בהתבסס על המוניטין שלו. "הכרה בינלאומית" פירושה רמה גבוהה של הישגים בתחום המעידים על ידי מידת מיומנות והכרה הרבה יותר ממה שקורה בדרך כלל, במידה והישג כזה ידוע, מוביל או ידוע ביותר ממדינה אחת.