P-1 אתלטים וצוותים אתלטיים

לגבי הספורטאים והצוותים האתלטיים, שירות ההגירה מחייב כי על העצומה לצוות אתלטי להיות מלווה בראיות לכך שהצוות כיחידה זכה להכרה בינלאומית בספורט. ספורטאי אשר יתחרה בנפרד, ולא חלק של צוות, חייב להיות מלווה ראיות כי הספורטאי השיגה הכרה בינלאומית בספורט מבוסס על המוניטין שלו או שלה. "הכרה בין-לאומית" פירושה רמה גבוהה של הישגים בתחום המעידים על מידה מסוימת של מיומנות והכרה, באופן משמעותי, על פני ההיתקלות המקובלת, ככל שההישג הזה ידוע, מוביל או מוכר ביותר ממדינה אחת.