קבוצות בידור

לגבי קבוצות הבידור, הכללים קובעים כי סיווג P-1 ניתן לקבוצה הבידור לבצע כיחידה המבוססת על המוניטין הבינלאומי של הקבוצה; ולכן, בודדים בודדים לא ניתן לקבל P-1 סיווג כדי לבצע בנפרד מלבד הקבוצה. למעט חריגים מסוימים, שתי דרישות עיקריות חלות על קבוצות בידור:

  • הקבוצה חייבת להיות מוכר בינלאומית כמו מצטיינים במשמעת לתקופה ממושכת וממשי של זמן.
  • שבעים וחמישה אחוזים מחברי הקבוצה היו חייבים לקיים קשר ממושך וממשי עם הקבוצה במשך שנה אחת לפחות, ועליו לספק תפקודים אינטגראליים בביצועי הקבוצה.

[הדפסה]