P-1 atleten en atletische teams

Met betrekking tot atleten en atletische teams vereist de immigratiedienst dat een verzoekschrift voor een atletisch team vergezeld gaat van bewijs dat het team als eenheid internationale erkenning in de sport heeft verkregen. Een atleet die individueel zal concurreren en geen deel uitmaakt van een team, moet vergezeld gaan van bewijs dat de atleet internationale erkenning in de sport heeft verkregen op basis van zijn of haar reputatie. "Internationale erkenning" betekent een hoog prestatieniveau op een gebied dat blijkt uit een mate van bekwaamheid en erkenning die wezenlijk hoger is dan gewoonlijk, voor zover een dergelijke prestatie in meer dan één land bekend, toonaangevend of bekend is.