Visa Visa Hoa KỳCó nhiều loại thị thực không di dân hoặc tạm thời mà người tiêu dùng hàng ngày tìm kiếm để vào Hoa Kỳ. Khi một điển hình thị thực nhập cư cho phép một người làm việc hợp pháp trong một doanh nghiệp thương mại không có sẵn, có những lựa chọn khác mà một du khách nước ngoài có thể có. Để đọc thêm về các tùy chọn thay thế, vui lòng truy cập từng trang bên dưới:

Trao đổi khách, học viên và thực tập

Thị thực trao đổi văn hóa quốc tế

Thị thực tôn giáo cho Bộ trưởng & Công nhân tôn giáo

Thị thực sinh viên

Thị thực du lịch

[in thân thiện]