harrislaw_business-visaLoại Visa P-2

Danh mục P-2 bao gồm các nghệ sĩ và nghệ sĩ giải trí, bao gồm các cá nhân hoặc nhóm, những người tìm cách được thừa nhận thông qua chương trình trao đổi qua lại giữa một tổ chức có trụ sở ở nước ngoài và Hoa Kỳ (bao gồm cả một tổ chức quản lý) tham gia trao đổi nghệ sĩ tạm thời và giải trí. Việc trao đổi nghệ sĩ hoặc nghệ sĩ giải trí phải tương tự nhau về tầm cỡ của nghệ sĩ hoặc nghệ sĩ giải trí, điều khoản và điều kiện làm việc (như thời gian làm việc) và số lượng nghệ sĩ hoặc nghệ sĩ tham gia trao đổi. Tuy nhiên, lưu ý rằng yêu cầu sau không loại trừ người nộp đơn cho các trao đổi nhóm.

Loại Visa P-3

Danh mục P-3 bao gồm các nghệ sĩ và nghệ sĩ giải trí, bao gồm các nhóm, những người sẽ biểu diễn trên một chương trình độc đáo về văn hóa. Ý nghĩa của cụm từ đặc biệt này không rõ ràng trong quy chế: màn trình diễn phải độc đáo về mặt văn hóa hay người biểu diễn phải một phần của chương trình độc đáo về văn hóa. Sự khác biệt rất quan trọng, bởi vì một nhóm biểu diễn vở ballet dân gian truyền thống của đất nước bản địa của nó có thể mang đến một màn trình diễn độc đáo về văn hóa, nhưng nếu nó sẽ biểu diễn nó trên cơ sở hàng đêm tại một hộp đêm chứ không phải là một phần của loạt múa ba lê dân gian tại phòng hòa nhạc, nó có thể không được biểu diễn trong một chương trình mà là độc nhất về văn hóa.

[in thân thiện]