Đại diện của các cơ quan báo chí nước ngoài, thông qua một loạt các phương tiện truyền thông như đài phát thanh, phim ảnh hoặc các loại phương tiện truyền thông khác có thể đủ điều kiện cho Visa I cho mục đích tạm thời khi họ đang tìm cách vào Mỹ chỉ để làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Loại thị thực này bao gồm các phóng viên, đoàn làm phim, biên tập viên, và nghề nghiệp tương tự. Cũng bao gồm vợ chồng và con dưới 21 tuổi của nhân viên chính. Để đủ điều kiện, đại diện truyền thông nước ngoài phải cho thấy rằng các hoạt động của họ ở Mỹ là rất cần thiết cho ngành báo chí nước ngoài.

Quy trình nộp đơn xin Visa I cho phép nhân viên tìm kiếm visa trực tiếp tại Mỹ. bộ phận lãnh sự ở nước ngoài mà không cần phải nộp với USCIS. Khi nhân viên báo chí nước ngoài đến Mỹ, cảng nhập cảnh có thể kết nạp đại diện truyền thông trong một khoảng thời gian khi cần thiết. Nhân viên I Visa được yêu cầu phải ở cùng một chủ lao động trong cùng một phương tiện thông tin.

[in thân thiện]