P-1 sporcuları ve spor takımları

Sporcular ve atletik takımlarla ilgili olarak, Göçmenlik Servisi, bir spor takımı için bir dilekçenin, bir ünite olarak takımın sporda uluslararası tanınırlığa ulaştığını gösteren kanıtlarla desteklenmesini gerektirmektedir. Bir takımın parçası olarak değil, bireysel olarak yarışacak bir sporcunun, ününe dayanarak sporcuda uluslararası tanınırlık kazandığına dair kanıtlar eşlik etmelidir. “Uluslararası tanınma”, söz konusu başarının birden fazla ülkede tanınması, önderliği veya iyi bilinmesiyle birlikte, esasen karşılaşılanın üzerinde bir beceri ve tanınma derecesi ile kanıtlanmış bir alanda yüksek bir başarı seviyesi anlamına gelir.