กลุ่มบันเทิง

ในส่วนของกลุ่มบันเทิงนั้นกฏเกณฑ์ระบุว่าการจำแนกประเภท P-1 สามารถสอดคล้องกับกลุ่มบันเทิงเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยบนพื้นฐานของชื่อเสียงระดับสากลของกลุ่ม ดังนั้นผู้ให้ความบันเทิงรายบุคคลจึงไม่สามารถจัดประเภท P-1 ให้แยกจากกันและแยกจากกลุ่มได้ ด้วยข้อยกเว้นบางประการข้อกำหนดหลักสองข้อที่นำไปใช้กับกลุ่มความบันเทิง:

  • กลุ่มต้องได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีความโดดเด่นในด้านวินัยเป็นระยะเวลาที่ยั่งยืนและเป็นกอบเป็นกำ
  • ร้อยละเจ็ดสิบห้าของสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเป็นกอบเป็นกำกับกลุ่มเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีและต้องจัดให้มีฟังก์ชั่นครบถ้วนเพื่อประสิทธิภาพของกลุ่ม

[PrintFriendly]