ทนายความปฏิรูปการเข้าเมือง
, , , ,

HarrisLaw ประสบความสำเร็จในคดี DACA ครั้งที่ 1

HarrisLaw ประสบความสำเร็จในการได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือรอการตัดบัญชีภายใต้โครงการเด็กขาเข้า เงินช่วยเหลือถูกมอบให้กับ DREAMer ที่มีสิทธิ์ซึ่งมีความผิดทางอาญาเพียงเล็กน้อยในการบันทึก ผู้สมัครสามารถเป็น ...
ทนายความปฏิรูปการเข้าเมือง
, , ,

DREAMers สามารถนำไปใช้สำหรับการดำเนินการรอการตัดบัญชี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเริ่มรับใบสมัครสำหรับการดำเนินการรอการตัดบัญชีสำหรับ DREAMers คนหนุ่มสาวที่เดินทางมายังสหรัฐอเมริกาในฐานะเด็กและอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายปี ในขณะที่นี่ไม่ใช่กฎหมายใหม่ในขณะที่เรา ...