ทำไมต้องเลือกทนายความที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ?