P-1 personal de sprijin esențial

Serviciul de imigrare definește o persoană de sprijin esențială ca o persoană esențială, de înaltă calificare, determinată să fie o parte integrantă a performanței unui extraterestru sau a unui grup P-1, deoarece prestează servicii de asistență care nu pot fi prestate cu ușurință de un lucrător din Statele Unite și care sunt esențiale pentru îndeplinirea cu succes a serviciilor de către extraterestru sau grupul P-1. Acești străini trebuie să aibă calificări adecvate pentru a efectua serviciile, cunoștințe critice cu privire la serviciile specifice care urmează să fie efectuate și experiență în furnizarea unui astfel de sprijin pentru extraterestrul sau grupul P-1. Trebuie depusă o cerere care descrie esențialitatea, abilitățile critice și experiența prealabilă cu extraterestru sau grupul P-1 pentru extraterestre.

[Printfriendly]