Grupuri de divertisment

În ceea ce privește grupurile de divertisment, normele prevăd că clasificarea P-1 poate fi acordată grupului de divertisment pentru a se realiza ca o unitate bazată pe reputația internațională a grupului; astfel, artiștilor individuali nu li se poate acorda clasificarea P-1 pentru a efectua separat și separat de grup. Cu câteva excepții, două cerințe principale se aplică grupurilor de divertisment:

  • Grupul trebuie să fi fost recunoscut pe plan internațional ca fiind restante în disciplină pentru o perioadă susținută și substanțială.
  • Șaptezeci și cinci la sută dintre membrii grupului trebuie să aibă o relație susținută și substanțială cu grupul timp de cel puțin un an și trebuie să ofere funcții integrale performanței grupului.

[Printfriendly]