P-1 essentieel ondersteunend personeel

De immigratiedienst definieert een essentiële ondersteunende persoon als een zeer bekwame, essentiële persoon die vastbesloten is een integraal onderdeel te zijn van de uitvoering van een P-1-vreemdeling of -groep omdat hij of zij ondersteunende diensten verricht die niet gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd door een werknemer uit de Verenigde Staten en die essentieel zijn voor de succesvolle uitvoering van diensten door de P-1-vreemdeling of -groep. Dergelijke vreemdelingen moeten over de juiste kwalificaties beschikken om de diensten uit te voeren, kritische kennis van de specifieke uit te voeren diensten en ervaring met het bieden van dergelijke ondersteuning aan de P-1-vreemdeling of -groep. Bij het verzoekschrift moet een verklaring worden ingediend met een beschrijving van de essentie, kritieke vaardigheden en eerdere ervaring van de vreemdeling met de P-1-vreemdeling of -groep.

[Printvriendelijke]