ប្រភេទផ្សេងទៀតនៃអន្តោប្រវេសន៍ពិសេស EB-4 រួមមាន:

  • អ្នកផ្សាយ
  • អ្នកបកប្រែអ៊ីរ៉ាក់ / អាហ្វហ្គានីស្ថាន
  • អ៊ីរ៉ាក់ដែលបានជួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
  • បុគ្គលិកអង្គការអន្តរជាតិ
  • គ្រូពេទ្យ
  • សមាជិកកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
  • និយោជិកតំបន់ប៉ាណាម៉ា
  • ចូលនិវត្តន៍បុគ្គលិកណាតូ 6
  • ប្តីប្រពន្ធនិងកូនរបស់មរណជនណាតូ -6 បុគ្គលិក

[printfriendly]