דוגמאות של עדות דוקומנטרית כי אדם הוא פרופסור מצטיין או חוקר

  • עדות לקבלת פרסים גדולים או פרסים על הישגים יוצאי דופן
  • עדות לחברות באגודות המחייבות את חבריה להפגין הישגים יוצאי דופן
  • עדות לחומר שפורסם בפרסומים מקצועיים שנכתבו על ידי אחרים על עבודתו של הזר בתחום האקדמי
  • עדות להשתתפות, בין בפאנל ובין באופן פרטני, כשופט של עבודתם של אחרים באותו תחום אקדמי או של בעלות הברית
  • עדות לתרומות מחקר מדעיות או מדעיות מקוריות בתחום
  • עדות למחברות של ספרים או מאמרים מדעיים (בכתבי עת מדעיים עם מחזור בינלאומי) בתחום

[הדפסה]