נציגים של סניפי עיתונות זרים, באמצעות מגוון של מדיה כגון רדיו, סרטים או סוגים אחרים של מדיה עשויים להיות זכאים לויזה I למטרות זמניות כאשר הם מבקשים להיכנס לארה"ב אך ורק לצורך העסקה בתחום התמחותם. קטגוריה זו כוללת עיתונאים, צוותי צילום, עורכים ועיסוקים דומים. כן נכללים בני הזוג והילדים מתחת לגיל 21 של העובד העיקרי. כדי להיות זכאי, נציג התקשורת הזרה חייב להראות כי פעילותם בארה"ב היא חיונית לענף העיתונות הזרה.

תהליך הבקשה עבור ויזה I מאפשר לעובד לחפש את הויזה ישירות בארה"ב. קונסולרי בחו"ל ללא צורך להגיש את USCIS. לאחר שעובד העיתונות הזר נוסע לארה"ב, נמל הכניסה יכול להודות בנציג התקשורת למשך זמן, לפי הצורך. העובד I Visa נדרש להיות עם אותו מעסיק באותה מדיום מידע.

[הדפסה]