ویزا تمبر ایالات متحده آمریکاانواع ویزای غیر مهاجرتی یا موقت وجود دارد که مصرف کنندگان روزمره به دنبال ورود به ایالات متحده هستند. هنگامی که یک نمونه است ویزای مهاجرت تجاری که اجازه می دهد یک شخص به طور قانونی در یک شرکت تجاری کار کند در دسترس نیست، گزینه های دیگری که مسافر خارجی ممکن است داشته باشد وجود دارد. برای خواندن بیشتر در مورد گزینه های جایگزین، لطفا از هر یک از صفحات زیر بازدید کنید:

بازدید کنندگان مبادله، کارآموزان و کارورزان

تبادل فرهنگی بین المللی

ویزای مذهبی برای وزرا و کارگران مذهبی

ویزای دانشجویی

ویزای توریستی

[چاپگر دوستانه]