Παραδείγματα αποδεικτικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ένα άτομο είναι ένας εξαιρετικός καθηγητής ή ερευνητής

  • Απόδειξη παραλαβής σημαντικών βραβείων ή βραβείων για εξαιρετική επιτυχία
  • Αποδεικτικά στοιχεία συμμετοχής σε ενώσεις που απαιτούν από τα μέλη τους να αποδείξουν εξαιρετικά επιτεύγματα
  • Evidence of published material in professional publications written by others about the alien’s work in the academic field
  • Αποδεικτικά στοιχεία συμμετοχής, είτε σε μια ομάδα είτε ατομικά, ως κριτής του έργου άλλων στο ίδιο ή συμμαχικό ακαδημαϊκό πεδίο
  • Αποδεικτικά των αρχικών επιστημονικών ή ακαδημαϊκών ερευνών στο πεδίο
  • Αποδεικτικά στοιχεία της συγγραφής των επιστημονικών βιβλίων ή άρθρων (σε επιστημονικά περιοδικά με διεθνή κυκλοφορία) στον τομέα

[printfriendly]